Formandens beretning 2018

Bestyrelsesformand Claus Nielsens beretning

Vidensbyens 7. ordinære generalforsamling løb af stablen d. 11. april 2018, hvor medlemmerne var mødt talstærkt op hos COWI.

Bestyrelsesformand Claus Nielsen bød velkommen til repræsentanter fra medlemsvirksomheder og -organisationer og indledte eftermiddagen med sin beretning:

“Foreningen gik i januar ind i sit 7. år, og vi er i stigende grad inspirationskilde for andre byer og områder i Danmark. Vores ’Triple Helix’-model på byniveau bliver også bemærket internationalt – og vi glæder os til senere i dag at høre Julie Wagners oplæg om Innovation Districts. Hendes arbejde inspirerer os også i den strategiproces, som bestyrelsen har igangsat vedrørende Vidensbyens fremadrettede strategi for 2020-2025.

Læs formandens beretningen her