Erhvervsminister på virksomhedsbesøg i Vidensbyen

Erhvervsminister Rasmus Jarlov fik d. 29/10 mulighed for at besøge en række af Vidensbyens medlemsvirksomheder og møde borgere til dialog om erhvervsklimaet i Lyngby-Taarbæk og Danmark.

Haldor Topsoe A/S, Aquaporin A/S, deep tech inkubatoren Futurebox og Magasin brugte lejligheden til at sætte fokus på Lyngby som erhvervs- og vækstcenter med DTU som driver for vækst. Hvordan kan regeringen fremadrettet være med til at understøtte videreudviklingen i de mellemstore kommuner som Lyngby, der er hjem for et stærkt videns- og forskningsmiljø, tech-klynger samt et attraktivt handelsliv?

Særligt forbedrede rammevilkår og erhvervstiltag inden for finansiering til iværksætteri, internationalisering og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft, byliv, bæredygtig mobilitet og videreudvikling af intelligente og miljøvenlige løsninger, stod højt på ønskelisten.