En International By

I denne uge lancerede SCL en dialogrække, hvor vi inviterede internationale Lyngby-borgere inden for til en samtale om livet i Lyngby. Målet er at alle får glæde af byens mange tilbud, bl.a. inden for job, kultur og fritid. Og derigennem møder, forstår og bliver en del af samfundet.

I dag bor der over 8.000 mennesker med en international baggrund i Lyngby, hvilket er 14% af befolkningen, og mange af dem giver udtryk for, at de ønsker at lære danskerne bedre at kende. Det er et velkendt faktum, at Danmark er et svært land at etablere venskaber i, men dermed ikke sagt, at danskerne ikke er åbne for nye bekendtskaber. Som en af deltagerne udtrykte det så ”åbner vi døren for nye relationer gennem arbejde og børn”.   

For de internationale er behovene forskellige om man er studerende, i arbejde eller medfølgende ægtefælle, men grundlæggende søger de alle et netværk. For gennem et netværk, kan man foruden at skabe sig et tilhørsforhold som regel også få svar på mange praktiske hverdagsemner, fx oplysninger om løbe- og strikkeklubber eller mulighed for at arbejde som frivillig. En medarbejder fra Microsoft havde fundet sin vej til sejlsporten gennem en kollega, og i det hele taget fik han alle sine spørgsmål besvaret gennem kollegerne, men det gjaldt ikke for hans hjemmegående ægtefælle.

Karen, Lise og May-Britt fra hhv. kommunen, biblioteket og frivilligcentret bidrog til samtalen og orienterede om deres rolle i samfundet og de muligheder, de hver især kan tilbyde borgerne fra job, frivillighed til bogklubber.

Samtalen fortsætter efter sommerpausen, men allerede nu ser vi på forskellige initiativer, der kan understøtte et godt liv i Lyngby.

Hvis I har gode idéer og ønsker at bidrage til indsatsen så hører vi meget gerne fra jer.