DTU-Lyngby på 6 minutter

Lyngbys ”nye” prikkede cykelsti blev officielt indviet tirsdag den 8. september af partnerskabet bag cykelstien. Formålet med markeringerne og skiltningen er dels at synliggøre for studerende og andre, hvor tæt centrum og DTU reelt ligger på hinanden, og dels at flytte flere studerende og borgere over på cyklen.

Cykelstien er den korteste og mest sikre vej mellem centrum og DTU. Den løber fra Lyngby Hovedgade via Toftebæksvej til Kemitorvet på Anker Engelundsvej på DTU, og består af ca. 1100 hhv. DTU-røde og kongeblå prikker. De røde prikker viser vejen til DTU, og de kongeblå vejen til centrum. Vejdirektoratet har bestemt størrelsen og placeringen af prikkerne på den 2,3 kilometer lange strækning.

”Jeg kan godt forstå, at nogen undrer sig over meningen med en stribe prikker og skilte mellem DTU og byen. Os der har boet i mange år, kender jo godt afstanden. Mange af de studerende på DTU oplever imidlertid, at DTU og byen fremstår som adskilte verdener. De studerende har derfor længe haft et ønske om at realisere projektet, der har til formål at synliggøre nærheden og binde de studerende tættere til centrum. Hvis man gennem en positiv nudging, kan få flere studerende til at tage cyklen til Lyngby i stedet for at tage bil eller bus ind til København, så vil det have en positiv betydning for miljøet, men også for vores lokale byliv og handel. Og det har vi alle en interesse i.” forklarer borgmester Sofia Osmani.

En grøn dagsorden
Den grønne dagsorden fylder mere og mere – også i Lyngby.

”Den prikkede cykelsti er et rigtigt godt eksempel på, hvordan vi med enkle greb og små midler kan skabe mere bæredygtig transport, der både er sundere og grønnere end at tage bilen. Cyklismen er med til at mindske CO2-udledningen og øge folkesundheden, så det er en win-win situation, hvis vi kan få flere over på cyklen”, udtaler Charlotte Algreen, forkvinde for Lyngby-Taarbæk Kommunes Bæredygtighedsudvalg.

Også Handelsforeningen, Polyteknisk Forening og DTU bakker op om det grønne transportmiddel og øjner begge muligheden for at flere studerende vil følge de kongeblå prikker til centrum.

”Lyngby er også de studerendes by. Det er vores forhåbning, at flere studerende vil benytte alle de muligheder, som vores handels- og byliv byder på. Cyklen er det oplagte transportmiddel, når man skal bevæge sig den korte afstand mellem DTU og Lyngby centrum”, fortæller Handelsforeningens formand, Michael Dupont.

“Den grønne dagsorden er noget vi studerende er meget optagede af. Vi er rigtig mange cyklende studerende og med markeringen af cykelstien og tilhørende kampagner inviterer vi endnu flere studerende til at tage cyklen”, siger Søren Sandgaard, formand for Polyteknisk Forening.

”Cykelstien supplerer de mobilitetsinitiativer, vi har igangsat eller kommer til at igangsætte på campus de kommende år. Det er vigtigt for os, at vores mange studerende og medarbejdere færdes på en sikker og nem måde både på campus og på vej hertil. Derudover er det et ønske for os alle, at DTU bliver tættere knyttet til bymidten, så byliv og studenterliv bliver mere blandet”, udtaler Claus Nielsen, administrerende direktør på DTU.

Bredt samarbejde bag projektet
Bag projekt står Vidensbyen i samarbejde med Lyngby Taarbæk Kommune, DTU, Polyteknisk Forening og Handelsforeningen. Lyngby Taarbæk Kommunes bæredygtighedspulje har finansieret projektet.

”Vi har haft et rigtigt godt samarbejde på tværs af vores partnerskab. Alle har været enige om behovet for at binde Lyngbys mest livlige områder bedre sammen. Det er noget af det smukke her i Lyngby, at vi er gode til at arbejde på tværs af sektorer og brancher til byens bedste”, udtaler Marianna Lubanski, administrerende direktør i Vidensbyen.