Det skete i 2018

Følg udviklingen i Vidensbyen

Lyngby-Taarbæk Vidensby er en privat forening med foreløbig 85 private virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kommune og boligorganisationer som medlemmer. Visionen er at udvikle Lyngby-Taarbæk til en af Europas førende videns- og universitetsbyer med de bedste vilkår for uddannelse, forskning, erhverv og entreprenørskab.

Highlights fra 2018


I 2018 nedsatte Vidensbyens bestyrelse i samarbejde med sekretariatet fem strategigrupper, der i løbet af året skulle arbejde med at sætte ny retning for foreningens udvikling. Baseret på fem overordnede temaer, deltog mere end 40 repræsentanter på ledelsesniveau fra Vidensbyens medlemsvirksomheder og organisationer, og alle har bidraget til at sikre et solidt fundament for en ny og ambitiøs strategi for Vidensbyen for 2020-2025. Den endelige strategi vedtages på Generalforsamlingen i april 2019.

I forlængelse af strategi-arbejdet kortlagde IRIS Group i efteråret i samarbejde med Vidensbyen, Microsoft, DTU Science Park og Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngbys erhvervsprofil, bl.a. med det formål at præsentere potentialet for at udvikle et ’Innovation District’, som del af Lyngby-Taarbæk Vidensby.

2018 gav også for første gang siden etableringen alle deltagere på tværs af Vidensbyens syv netværk mulighed for at mødes til et ’stormøde’. Dagens program med filmpremiere om Vidensbyens faglige netværk, gav anledning til at stifte nye bekendtskaber samt blive opdateret på de mange spændende samarbejdsmuligheder, der forsat opstår i Vidensbyen.

Efter 2 gode år hos kontorfællesskabet Workstation på Nymøllevej flyttede sekretariatet i maj ind i DTU Science Parks nye innovations hub ’Futurebox’ – Danmarks første hardware accelerator for Deep Tech-iværksættere. De fysiske rammer, der er skabt af 16 containere, skal agere co-working space med tæt adgang til DTU’s forskere og innovationsmiljø.

Med Vidensbyens fortsatte fokus på iværksætteri og entreprenørskab indgås også flere nye samarbejder, herunder blandt andre Guldæg, STAY og Bloxhub. Dette med henblik på at styrke puljen af talent og innovationskæden, både i og omkring Lyngby.

Microsoft bygger verdens første kvantecomputer i Vidensbyen. Målet er at skabe fremtidens computer – en kvantecomputer – med en regnekraft, der afgørende flytter grænserne for, hvad det kan lade sig gøre at beregne.

Den fysiske udvikling i byen og særligt omkring DTU er i rivende udvikling i 2018 – både videnserhverv, uddannelse og boliger popper op i landskabet og det nye nationale læringscenter LIFE, der skal understøtte læring, inspiration og engagement i naturvidenskaben hos børn og unge begynder at tage form.

2018 blev året hvor Adm. direktør Caroline Arends, satte punktum for et langt og vellykket kapitel i Vidensbyen med flotte resultater bag sig, herunder et visionært partnerskab til stor inspiration i både ind- og udland.