Byudvikling og Handel får nyt fokus i Vidensbyen

Vidensbyens nye strategiske byudviklingsfokus på opbygning af et innovationsdistrikt afløser Vidensbynetværk for Byudvikling og Handels arbejde.

Vidensbyens nye strategi 2020-2025 har fokus på udviklingen af et innovationsdistrikt i Lyngby. Det medfører at vores fokus på byudvikling i de kommende år vil blive mere fokuseret omkring især Lyngby centrum, der står over for store forandringer. Der vil blive nedsat en task force med fokus på byudvikling. Task forcen vil både arbejde med den fysiske byudvikling tæt sammen med kommunen og alle relevante ejere, udviklere og investorer, men samtidig have fokus på en styrkelse af erhvervsklyngen Engineering/ICT sammen med en gruppe af aktører blandt virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der vil skabe indhold i de fysiske rammer.

Samtidigt har Vidensbyen igangsat et nyt innovativt projekt, RetailTech, som skal afsøge fremtidens detailhandel og gøre Lyngby til et living lab inden for nye teknologier i detailhandlen.

Beslutningen om at nedsætte en task force for innovationsdistrikt og projektet RetailTech indebærer, at medlemmerne af Vidensbynetværk for Byudvikling og Handel nu får nye opgaver i de to-tre andre indsatser, hvorfor vi har besluttet at sætte netværket i bero og bruge kræfterne sammen i de nye indsatser i stedet for.

Således får byudvikling og handel hver for sig sin egen forstærkede indsats fremadrettet.

”Byudvikling og handel står centralt i Vidensbyens nye strategi. Med innovationsdistrikt som strategisk fokusområde kan man sige at byudviklingen i Lyngby går ind i en ny, spændende fase. Ligeledes gælder det for projektet RetailTech, at vi ønsker at være på forkant med fremtidens detailhandel”, udtaler Marianna Lubanski, adm. direktør i Vidensbyen.

”Det giver rigtig god mening, at vi fokuserer vores kræfter inden for byudvikling og handel på etableringen af et innovationsdistrikt og fremtidens detailhandel. Initiativerne vil være med til at skabe en bedre sammenhængskraft i byen”, mener Bjarne Holm Markussen, som foruden at være direktør i Lyngby-Taarbæk Kommune også har fungeret som tovholder for Vidensbynetværk for Byudvikling og Handel.

”I sammen ombæring vil vi gerne takke alle, der gennem årene har deltaget i netværkets møder og projekter. Det er sket utroligt meget de sidste 6-7 år, og vi kan med god samvittighed sætte netværket i bero og samle kræfterne i de nye indsatser. Nu er tiden kommet til at byudvikling og handel får en ’version 2.0’ i en ny fysisk ramme i Lyngby, som bygger videre på netværkets arbejde og den igangværende byplanlægning”, udtaler Bjarne Holm Markussen.

Siden 2012 har VBN for Byudvikling og Handel har været mødested for Vidensbyens medlemmer med interesse for Lyngbys fysiske byudvikling, by- og handelsliv. I netværket har deltagerne delt viden, orienteret hinanden om byen udvikling, fået inspirationsoplæg, idéudviklet og skabt nye kontakter og samarbejder. Blandt netværkets mange resultater kan nævnes: 1) etablering af partnerskabet Liv i Lyngby, 2) Golden days i Lyngby, 3) International Day, 4) city koordinator, 5) markering af studiestart, 6) Biketown Showdown og 7) bykort til studerende. Dertil kommer mange idéer og initiativer, som deltagerne har arbejdet videre med uden for netværkets regi. Mange af aktiviteterne vil fortsætte i regi af de nye nedsatte arbejdsgrupper. En del af de igangsatte initiativer fortsætter fx anført af City Koordinator Line Barklund i samarbejde med Vidensbyens sekretariat, mens andre aktiviteter i dag udføres af en gruppe af Vidensbymedlemmer i tæt samarbejde.

Vidensbynetværk for Byudvikling og Handel sagde tak for kampen til Bjarne Holm Markussen den 7. juni.

For nyt om de næste skridt i Vidensbyens fokus på byudvikling med fokus på Innovationsdistrikt og RetailTech hold øje med vores nyhedsbrev.