Bliv partner i RetailTech Lab

Partnerskaber i RetailTech Lab

Kategori Partnerskab IndholdPris
1Sponsor Logo på væg*
Materialer i lab**
Profilering ift. lab målgrupper***
10.000
2EventpartnerLogo på væg*
Materialer i lab**
Profilering ift. lab målgrupper***
1-2 årlige arrangementer i lab’et målrettet
studerende, iværksættere eller retailere
efter aftale.
25.000
3ProgrampartnerLogo på væg*
Materialer i lab**
Profilering ift. lab målgrupper***
Særskilt program udvikles og
tilbydes studerende,
iværksættere eller retailere.
75.000

* Få jeres logo på væggen
**Markedsføring materialer som flyers, one pagers, visitkort. Hvis I er et firma inden for teknologi kan I have jeres teknik stående 3 måneder.
***Promovering på vores sociale medier, nyhedsbrev og hjemmeside.

Partnerskabskriterier:

  • Alle typer af organisationer kan blive partnere i RetailTech Lab i én af de tre partnerkategorier.
  • Partnerskabsvirksomheden skal underskrive en Partnerskabsaftale, der regulerer alle spørgsmål om aftalens indhold, datasikkerhed og GDPR.
  • En Partnerskabsaftale gælder for ét år ad gangen og forlænges automatisk medmindre virksomheden opsiger aftalen med 6 måneders varsel.
  • En Partnerskabsaftale giver ikke eksklusive rettigheder i lab’et. Der kan således være konkurrerende aktiviteter i lab’et.
  • Partnervirksomheder kan i kategori 2 og 3 tilbyde ydelser og services til lab’ets iværksættere og retailere fx med viden om patenter mv. Science City Lyngby’s medlemmer vil på lige fod også have mulighed for at byde ind med tilsvarende ydelser og services på lige vilkår, fx via MasterClasses, så der er gennemsigtighed og lige konkurrence.

Founding partners til 2022

Hvis en partner ønsker at deltage i en eventuel fortsættelse af projektet med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, kræver dette et medlemskab af foreningen Science City Lyngby.

Partnere & samarbejdspartnere i projektet er: