Bestyrelsens medlemsstafet

Medlemsstafetten er nået til Charlotte Mark, Adm. direktør i Microsoft.

Charlotte Mark er bestyrelsesformand i Science City Lyngby og adm. direktør i Microsoft Development Center. Hun har mere end 25 års erfaring fra IT-branchen, foruden Microsoft også i konsulentvirksomheden Accenture og en række bestyrelsesposter.

Hvad optager dig lige nu?

Jeg er optaget af, hvordan vi kan anvende teknologi til at understøtte og udvikle vores samfund og skabe vækst og velfærd. Vi kan rigtig meget med teknologi i dag og Danmark er et af de mest digitaliserede samfund i verden. Samtidig ved vi, at nogle af de helt store udfordringer, som verden står over indenfor klima, sundhed og fattigdom kræver, at vi fortsat  udvikler teknologien. Det er noget af det, vi arbejder med i Microsofts udviklingscenter her i Danmark.

Hvor får du inspiration fra?

Fra mine kollegaer, bestyrelser og netværk. I Microsoft har vi mottoet: Don’t be a know-it-all, be a learn-it-all, og der er utrolig meget inspiration at hente, hvis man er nysgerrig på den viden og erfaring, som andre bringer. Fx i Science City Lyngby, hvor man møder  studerende, uddannelsesinstitutioner, forskere, virksomheder, kommune og borgere, som alle har forskellig indsigt og perspektiver, både på teknologi og andre emner. Det giver inspiration til nye projekter og initiativer, men også nye måder at løse problemer på.

Hvilket mål for Science City Lyngbys udvikling ligger dig mest på sinde?

Hvordan vi udvikler vidensbyen fra netværk og projekter til et egentligt Innovation District med strategiske, såkaldte triple-helix samarbejder, mellem kommune, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Vi er allerede godt igang med Retail Tech Lab, den Fælles Dataplatform for forskning og innovation og Sustainability agendaen.

Spørgsmål fra Jens Erik Nielsen

Hvordan får vi etableret synergier virksomheder imellem så vi får skabt grobunden for at finde de optimale løsninger for den grønne omstilling både i lokalsamfundet, men også på globalt plan?

Tak for spørgsmålet! Jeg tror, at det starter med en fælles udfordring – noget vi alle står overfor – og en ambition, der kan samle de forskellige aktører. En væsentlig udfordring er netop klimakrisen og den grønne omstilling. Vi skal arbejde med en klar definition af vores ambitioner og mål, herunder hvordan aktørerne i Science City Lyngby i fællesskab kan skabe forandringer, som både betyder noget i lokalsamfundet og på globalt plan. Det kræver, at vi er nysgerrige, åbner op, er modige og deler vores viden. Hvis vi ikke gør det i Lyngby, er der helt sikkert andre steder i verden, man gør det! Science City Lyngby fællesskabet giver os et afsæt og en ramme for samarbejde, som vi skal forstå at udnytte til alles fordel.

Hvilket sted i Vidensbyen ville du anbefale til andre?

Ikke ét sted, men mange steder: Livet i byen, på DTU, i Microsoft bygningen, ved Mølleåen, alle de skønne steder i Lyngby.

Hvem vil du gerne sende stafetten videre til?

Marianne Vittrup, Service og proceschef i KAB / Lyngby Boligselskab

Hvad vil du gerne spørge Marianne om?

Hvordan kan KAB og andre ejendomsudviklere understøtte udviklingen af Science City Lyngby og bidrage til at finde løsninger til den grønne omstilling?

Find flere besvarelser på medlemsstafetten her.