Bestyrelsens medlemsstafet

Medlemsstafetten er nået til Gitte Kjær-Westermann, medlem af kommunalbestyrelsen

Gitte Kjær-Westermann er medlem af kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk og formand for §17,4 udvalget om Grøn Omstilling og formand for Børn & Unge udvalget, samt civilt ansat i Forbrugerrådet Tænk.

Hvad optager dig lige nu?

Udviklingen af Lyngby Midtby, og sammenhængen med resten af kommunen. Den grønne omstilling, som skal i gang og som der bliver stadig større parathed til. Jeg er lige nu optaget af at komme i gang med den nye politiske periode, hvor jeg har fået helt nye ansvarsområder, jeg skal sætte mig ind i og være med til at kickstarte. Det er super spændende.

Hvor får du inspiration fra?

Mennesker der er positive, åbne, empatiske og visionære. Gode fagbøger og tidsskrifter. At tage en fysisk pause og løbe en tur, kajakke, lave yoga eller workout for at cleare hjernen, pleje kroppen og tænke bedre.

Hvilket mål for Science City Lyngbys udvikling ligger dig mest på sinde?

Lyngby er en stolt og velfungerende handelsby, med sin helt unikke charme som købstad. Vi skal både udvikle og bevare netop det. Vi skal udvikle fordi: 1) byer har altid udviklet sig, bygninger forældes, ny viden og krav kommer til. 2) hvis ikke vi udvikler, kan vi heller ikke bevare fx vores velfungerende handelsliv. Vi har i Lyngby haft en favorabel position i en årrække. Det har vi ikke mere. Der er meget, der presser: andre shopping metropoler, Internettet, godt hjulpet af corona. Vi skal udvikle og bevare særligt tre områder: 1) Det grønne, som er en af de store grunde til, at folk gerne vil flytte hertil. 2) Byens købstadspræg. 3) Lokale bycentre. Udvikling og bevaring er ikke modpoler, det er medpoler.

Spørgsmål fra Casper D. von der Ahé, Center Manager for Danske Shoppingcentre:

Hvordan forestiller du dig fremtidens Lyngby bymidte, og hvordan ser du Science City Lyngby bidrage til det lokale handelsliv?

Vi skal tænke ny og bedre sammenhæng, både med yderområderne og mellem delene i Lyngby midt. Vi skal tænke oplevelse og handel mere sammen, så folk har flere grunde til at komme. Tænke biodiversitet i byen og flere boliger og tilbud til de unge så der er liv og samtidig bedre løsninger for kollektiv transport i samarbejde med virksomhederne, så trængslen på vejene afhjælpes. Science City Lyngby kan bidrage til udviklingen af Lyngby Midtby ved fx at hjælpe os med at engagere lokale virksomheder i arbejdet og investeringen, der skal til for at realisere fremtidens klimaambitioner. For én ting er visioner, noget andet er implementeringen af dem.

Hvilket sted i Vidensbyen ville du anbefale til andre?

Taarbæk selvfølgelig. Taarbæk bidrager både til det blå og det grønne i vores kommune. Ud over at være køn, rekreativ og helt terapeutisk fredsommelig, vrimler Taarbæk samtidig med iværksætterliv, fx i enden af mit hus, hvor 7 driftige kvinder driver Garage nr. 8. I vores Science City skal vi huske de små og mellemstore virksomheder, som vores kommune generelt har mange af.

Hvem vil du gerne sende stafetten videre til?

Jens Erik Nielsen, Novozymes

Hvad vil du spørge Jens om?

Hvordan kan kommune og lokale virksomheder skabe fælles engagement og ansvar for den udvikling af Lyngby, som er afgørende for at vi bevarer vores handelsposition og bliver ambitiøse på klimaforventningerne?

Find flere besvarelser på medlemsstafetten her.