Science Festival 2021 – speeddating

Dit lokale skole – virksomhedssamarbejde

Skoler og virksomheder inviteres til at deltage i årets Science Festival. Formålet med Science Festival er at skabe en øget forståelse og interesse blandt børn og unge for naturvidenskabens praktiske anvendelse ved at udfordre dem med virkelighedsnære problemstillinger. Vi kickstarter årets festival med en online speeddating-workshop.

Onsdag den 10. marts kl. 9:00-10:30 i Zoom

Selve skole-virksomhedssamarbejderne i Science Festival kommer primært til at foregå i september og oktober – med hovedaktiviteter koncentreret i uge 39. Siden første Science Festival i 2016 har en bred vifte af virksomheder åbnet dørene for skoleelever og skabt nye, spændende samarbejder til glæde for alle.

Hvem kan deltage?
Alle typer af virksomheder i Science City Lyngby kan deltage i Science Festival ud fra betragtningen, at der er naturvidenskabelige problemstillinger overalt. Selv om virksomheden har helt andre kerneforretninger – og ikke opfatter sig som naturvidenskabelig – vil der altid være udfordringer af naturvidenskabelig karakter i organisationen. Vi hjælper gerne med inspiration.

Alle grundskoler og ungdomsuddannelser, som er medlem af Science City Lyngby, kan deltage. Skolerne kan deltage med max. tre deltagere pr. skole, herunder mindst én ledelsesrepræsentant.

Hvad kommer til at ske på speeddating-workshoppen?
Formålet med speeddating-workshoppen er, at skolerne og virksomhederne får en forståelse for hinandens ønsker og idéer – altså en første forventningsafstemning. Det hele foregår ved et antal runder, hvor skolerne og virksomhederne møder hinanden. Under hver runde præsenterer deltagerne sig for hinanden og udtrykker ønsker og forventninger til et eventuelt samarbejde. Deltagelsen er uforpligtende, og der bliver ikke lavet konkrete aftaler.

Som afslutning på speeddatingen får skoler og virksomheder til opgave at gå hjem med indtrykkene og efterfølgende sende en prioriteret liste med de tre skoler eller virksomheder, de gerne vil samarbejde med.

Foreløbigt program for dagen
Velkomst og introduktion
Speeddating mellem virksomheder og skoler
Det videre forløb
Tak for i dag

Tilmelding
Tilmeld dig til speedatingen senest den 1. februar ved at kontakte senior projektleder Mikkel Schønning Sørensen, mss@vidensby.dk eller bruge nedenstående formular.