Generalforsamling 2019

Kom til Vidensbyens generalforsamling med keynotespeaker og preview på BMW Experience Center Jan Nygaard AS torsdag d. 11. april 2019 kl. 17.00-19.30. 


Bilforretningen er død. Længe leve oplevelsescentret! 

I disse måneder sker der store forandringer hos BMW Jan Nygaard AS, på Firskovvej. Med en ambition om at skabe et banebrydende oplevelsescenter, ser vi frem til at byde dig velkommen i det første BMW og MINI Experience Center i Nordeuropa med 100% fokus på salg og oplevelse – og, som over de næste uger fyldes med tidens digitale værktøjer.

Vidensbyens erhvervsprofil under lup
Første del af programmet består af den formelle generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægterne. Herefter kan du opleve et indsigtsfuldt oplæg ved Jens Nyholm fra analysebureauet Iris Group, som vil uddybe Vidensbyens erhvervsprofil nærmere med afsæt i rapporten ‘Profile of a City of Knowledge’ – udarbejdet i samarbejde med Microsoft, DTU Science Park og Lyngby-Taarbæk Kommune.

Oplægget vil bl.a. give særligt indsigt i kommunens erhvervsstruktur- og præstationer, herunder styrkepositioner, iværksætter-specialisering og niveauet for samarbejde mellem universitetet, store virksomheder og startup-miljøet.

Jens Nyholm vil endelig perspektivere Vidensbyens erhvervsmæssige potentiale i en dansk kontekst, da IRIS Group er bredt involveret i udviklingen af de danske erhvervs- og forskningsmæssige potentialer, hvorefter der vil være mulighed for spørgsmål og debat.

Efter oplægget vil der være reception og rig mulighed for at netværke.

Program


Del 1: Generalforsamling kl. 17-18

  • 16:45-17.00: Ankomst med let forplejning
  • 17:00-18.00: Generalforsamling med valg til bestyrelsen og vedtagelse af
    strategi 2020-2025 

Del 2: Vidensoplæg & debat kl. 18-19.30

  • 18:00-18.15: Netværkspause 
  • 18:10-19.00: Keynote: Vidensby erhvervsprofil under lup
    v/ Jens Nyholm samt debat
  • 19:00-19.30: Reception og netværk

Om Jens Nyholm

Jens Nyholm er en scenevant kommunikator og foredragsholder og en af Danmarks skarpeste analytikere når det handler om at kortlægge og analysere de danske erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner. Jens har ledet en lang række analyser inden for innovation, vidensamarbejde, klyngeudvikling, iværksætteri, regional udvikling og lokal erhvervsfremme. Jens er specialist inden for både kvantitative og kvalitative metoder. Herudover har Jens dyb erfaring med rådgivning inden for erhvervs- og innovationspolitik samt med at interviewe virksomheder, universiteter, myndigheder mv. på topledelsesniveau.

Jens og IRIS Group har flere gange været med til at dokumentere udviklingen i Vidensbyen. Og det gælder også i den nyeste rapport ’Profile of a City of Knowledge’ fra sidste efterår, der blev udarbejdet i samarbejde med Microsoft, DTU Science Park og Lyngby-Taarbæk kommune.

Bilag fra Generalforsamlingen 2018: