Generalforsamling 2018

Vidensbyen inviterer til den 7. ordinære generalforsamling d. 11. april 2018 kl. 17:00 hos COWI.

Første del af programmet består af den formelle generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægterne. Herefter følger et spændende inspirationsoplæg med fokus på ‘Innovation Districts’ samt debat. Efter inspirationsoplæg vil der være reception og rig mulighed for at netværke.

Program

  • 16:45-17.00: Ankomst med let forplejning
  • 17:00-18.00: Generalforsamling
  • 18:00-18.10: Pause
  • 18:10-19.00: Keynote: ’Innovation Districts’ v/ Julie K. Wagner samt debat
  • 19:00-19.30: Reception og networking

Innovation Districts er geografiske områder, hvor førende vidensinstitutioner og virksomheder ligger sammen med start-ups, inkubationsmiljøer og acceleratorer. Disse områder er også fysisk kompakte, forbundet med infrastruktur og tilbyder blandet anvendelse af boliger, kontor og detail. Innovation Districts er et udtryk for en ændring i placeringspræferencer af virksomheder og mennesker, og en nytænkning af sammenhængen mellem økonomisk udvikling, byudvikling og netværk på tværs af sektorer.

Som en af de førende eksperter i Innovations Districts vil Julie Wagner på dette års generalforsamling uddybe de byudviklingsmæssige og økonomiske potentialer i Vidensbyens Triple-Helix model.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Julie K. Wagner
Julie Wagner er uddannet byplanlægger fra MIT og medforfatter af artiklen ”The Rise of Innovation Districts: A New Geography of Innovation in America”, som observerer udviklingen af velafgrænsede geografiske områder, hvor ledende universiteter og videnstunge virksomheder samler sig, vidensdeler og arbejder sammen med iværksættere, inkubatorer, investorer og offentlige aktører om at fremme innovation, kreativitet og kommercialisering af idéer og viden.

I mere end 12 år har Julie Wagner været senior forsker ved tænketanken Brookings Institution i Washington DC, hvor hun har stået bag flere globale forskningsinitiativer. I dag bor og arbejder Wagner i Europa som gæsteforsker ved Esade Business School – Center for Global Economy and Geopolitics. Særligt anerkendt for sit arbejde inden for Innovation Districts, rådgiver Wagner metropoler og byer om erhvervs- og byudvikling, heriblandt Amsterdam, Sheffield, Melbourne, Milano, Sydney og Torino. Wagner er forfatter til en EU-håndbog om byudvikling, som er oversat til seks sprog.

Som erfaren byplanlægger, har Wagner fungeret som vicedirektør for planlægning for District of Columbia, hvor hun udviklede byens langsigtede planlægning, organiserede udviklingen for mere end hundrede byområder og håndterede en række kontroversielle tvister vedrørende green field projekter til en værdi mange millioner dollars. Julie Wagner har gennem årenes løb modtaget flere priser fra bl.a. MIT og American Planning Association for sit arbejde, og hun er aktuel med artikler bl.a. i Havard Business Review, Fortune Magazine, Quartz og The Guardian.

For mere inspiration, læs:

Bilag fra Generalforsamlingen 2018: