#2 Green Talk – Biodiversitet

Science City Lyngby inviterer til Green Talk om biodiversitet i byerne med spændende oplægsholdere fra Lyngby-Taarbæk Kommune, DTU og SLA

Biodiversitet er et meget hypet begreb for tiden. Hvad er biodiversitet og hvordan arbejder man lokalt og globalt med biodiversitet? På denne Green Talk har vi inviteret spændende oplægsholdere til at dele deres viden og arbejde med biodiversitet både i en lokal kontekst, men også på globalt og mere generelt bynatur-niveau.

Program

  • Velkomst og Science City Lyngbys visioner og arbejde med bæredygtighed v/ direktør Marianna Lubanski fra Science City Lyngby
  • Biodiversitet vs bynatur i Lyngby og inspiration fra SLA’s arbejde med biodiversitet i andre byer og lande v/ biolog Kristine Kjørup Rasmussen fra SLA
  • Lokal arealdrift og arbejdet med biodiversitet i Lyngby-Taarbæk Kommune v/ driftleder Jens Galby fra Lyngby-Taarbæk Kommune
  • Paneldebat + spørgsmål og svar
  • Tak for i dag

Målgruppe for arrangementet er nysgerrige og interesserede fagpersoner, virksomhedsansatte, borgere, studerende, skoleklasser m.fl. der gerne vil inspireres og vide mere om hvor vi er på vej hen på biodiversitetsområdet.

Arrangemenetet er kl. 15-16.30 og åbent for alle. Tilmelding nødvendig af hensyn til forplejning og oplægsholdernes tid. Se formular nedenfor.
Skoleklasser er velkomne til at deltage, men giv gerne en melding herom.

Baggrund
Science City Lyngbys bestyrelse besluttede i 2021, at bæredygtighed og grøn omstilling skal være et centralt omdrejningspunkt i vores arbejde fremadrettet og det er allerede i fuld gang med at blive omsat til konkrete indsatser og samarbejder i Lyngby. Vi vil bl.a. iværksætte en serie af arrangementer, hvor vi sætter spændende personer og cases på programmet, der skal belyse et konkret fokus inden for bæredygtighed, grøn omstilling og klimaet. Vi kalder serien af inspirationsarrangementer for ‘Green Talks’.