Science Festival i Lyngby

Et samarbejde på tværs af skoler og virksomheder

Baggrund

Dansk Naturvidenskabsfestival – også kaldet Science Festival – er en landsdækkende festival, hvor virksomheder, grundskoler og ungdomsuddannelser sætter fokus på science-fag som fysik, kemi, matematik, biologi, bioteknologi, geografi, IT mv. Festivalen finder sted hvert år i uge 39, og i regi af Vidensbynetværk for Skole og Uddannelse er Vidensbyen og festivaldeltagere i fuld gang med at få programaktiviteter på plads.

Alle virksomheder og organisationer inviteres til at engagere sig i festivalen ud fra den betragtning, at alle har naturvidenskabelige problemstillinger, uanset hvad virksomheden/organisationen producerer eller sælger. Det kan fx være inden for energi, affald, bæredygtighed, bygninger, trafik, madspild og meget andet.

Formål

En af Vidensbyens målsætninger er at fremme tværgående samarbejder mellem skoler, virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner, så Lyngby-Taarbæk kan udbyde landets bedste rammer for undervisning særligt i de naturvidenskabelige fag. Her spiller den landsdækkende naturvidenskabsfestival i Lyngby en vigtig rolle.

Formålet med Science Festival er at skabe engagerende oplevelser med naturvidenskab blandt børn og unge. Målsætningen er dels at udvikle konkrete aktiviteter i uge 39 i et stærkt skole-virksomhedssamarbejde, og dels at udvikle nye netværk og samarbejdsflader med henblik på fremtidige tværgående science-projekter.

Gevinster for virksomheder

  • Øget opmærksomhed på virksomheden både som arbejdsplads og bidragsyder til lokalsamfundet
  • Flere unge interesserer sig for naturvidenskab og styrker virksomhedens fremtidige rekruttering
  • Virksomhederne videndeler med hinanden og er med til at løfte børns uddannelse inden for naturvidenskab
  • Eleverne kan inspirere virksomhederne til nye måder at håndtere udfordringer på

Gevinster for skoler

  • Elevernes læring fremmes gennem en virkelighedsnær undervisning
  • Fagligheden styrkes blandt eleverne
  • Motivationen for at gå i skole øges
  • Læringsparatheden styrkes
  • Underviserne får ny inspiration i forhold til læringsmål og -metoder

Projektpartnere

Astra | Aquaporin | Danske Bank | DTU | Emcon | Geo | Haldor Topsøe | H. C. Ørsted Gymnasiet |  K-Nord | Lyngby Boldklub | Lyngby Boligselskab | Lyngby private Skole | Lyngby-Taarbæk kommune | Magasin | Microsoft | Sydbank | Novozymes | Sinatur Hotel Frederiksdal | Virum Gymnasium

Lignende projekter

Gå på opdagelse i flere af Vidensbyens projekter med samme fokusområder.